מערכות כריזת חירום
התקנה

אנו מבצעים עבודות במערכות כריזת חירום רגילות ומשולבות גילוי אש.
אנו עובדים עם יצרנים ישראלים בלבד.

מערכת כריזת חירום 

מערכות כריזת חירום לפי מפרט 160 של משטרת ישראל, הינן חובה במבנים ומוסדות רבים.חברתנו מספקת פתרון מושלם ומותאם לדרישות הלקוח ולצרכיו התפעוליים מורכבים ככל שיהיו.
ניסיוננו העשיר בתחום מאפשר לנו ללוות ולבצע פרויקטים משלב האפיון והתכנון, דרך תהליך הביצוע ועד מסירתו ללקוח לשביעות רצונו המלאה.

מערכת כריזת חירום משולבת גילוי אש

EVAX-25 הינה מערכת להתראת אש והודעות חרום המשולבת במערכת גילוי האש האנלוגית. המערכת מוזנת ומבוקרת על ידי מערכת הכתובתית ADR-3000 ומאפשרת השמעת צלילי התראה תקניים והודעות באתר המוגן בהתאם ללוגיקה הממומשת על ידי
 AAM (Advanced Activation Matrix)
)מטריצת הפעלה מתקדמת) היחידה מאפשרת השמעת התראה והודעה כללית באתר המוגן ו/או הודעה סלקטיבית לאזורים שנבחרו.