אישור כיבוי אש תל אביב

אם אתם עוסקים בפרויקט בנייה באזור תל אביב אז דרוש לכם אישור כיבוי אש תל אביב על פי הנדרש בתקנות הבנייה. כל תהליך בנייה דורש אישור בוועדת הבנייה המקומית, מההיבט של אישור כיבוי אש לעסק, ישנם בעצם שני שלבים של האישור: החלק הראשון הוא אישור כיבוי אש תל אביב על מנת לקבל את היתר הבנייה. החלק השני מתייחס לסיום הפרויקט שם יש צורך באישור כיבוי אש לעסק על מנת לאכלס את הנכס, אישור זה הוא חלק מהדרישות של טופס 4. נהלים אלו נכונים לכול הרשויות בארץ אך לעתים לרשויות יש פרוצדורות מעט שונות.

כאשר מדובר באישור כיבוי אש תל אביב, לצורך קבלת היתרי בנייה, יש לבצע את הפנייה באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של עיריית תל אביב. הוראות מדויקות והסברים לגבי הגשת הטופס תוכלו למצוא באתר האינטרנט של עיריית תל אביב. לעומת זאת אם תרצו הסברים מדויקים יותר לגבי הדרישות של כיבוי אש לעסק,
תוכלו למצוא מידע רב באתר האינטרנט של אתר הכבאות.

אישור כיבוי אש לעסק – אישור כיבוי אש אינו מתייחס אך ורק להיתרי בנייה וטופס אכלוס. כל עסק צריך אישור כיבוי אש לעסק. זהו אינו אישור חד פעמי, אלא אישור שצריך לקבל מחדש בכל פעם שמחדשים את רישיון העסק. המטרה של אישור כיבוי אש לעסק היא להבטיח שהעסק אינו מהווה סכנה לעובדים בו ולציבור הנמצא בו ובקרבתו. באחריותם של מכבי האש לוודא שהכול נעשה באופן בטיחותי  ולכן הם רשאים לדרוש מהעסק להציג תוכנית המפרטת את מיקומם של לוחות החשמל, יציאות החירום, פתחים ויציאות, חומרי הבניה, גז ועוד. לעיתים ישנם אפילו סידורי בטיחות מיוחדים הקשורים באופן ישיר לאופי העסק.

 אישור תקינות מערכת גילוי אש ואישור תקינות מערכת כיבוי אש

  כחלק מהדרישות לאישור כיבוי אש לעסק, לעתים ישנן דרישות להתקנת מערכות גילוי אש (כמו לדוגמה חיישני עשן וחום) או מערכות לכיבוי אש (כמו ספרינקלרים). הרשויות אינן מסתפקות בהתקנתם בלבד אלא דורשות את וידוי תקינותם של המערכות, לכן הן מבקשות אישור תקינות מערכת גילוי אש ואישור תקינות מערכת כיבוי אש. המערכות השונות להתמודדות עם אש הן מערכות הדורשות תחזוקה ולכן יש לבדוק את תקינותן באופן שוטף. האישורים השונים כמו אישור תקינות מערכת לגילוי אש ואישור תקינות מערכת כיבוי אש הם אינם מטעם מכבי האש. החוק מסמיך ספקי שירותים מורשים להיות אחראיים על שירותים אלו ולהנפיק אישורים במידת הצורך.