יועץ בטיחות לארגונים

ייעוץ ארגוני בטיחותי

כל ארגון צריך ייעוץ ארגוני בטיחותי בפעילותו השוטפת. במהלך העבודה בארגון ישנם תמיד אתגרים בטיחותיים איתם צריך להתמודד על מנת למנוע תאונות. כמו כן ישנו שוני גדול בין ארגון לארגון, שוני הנובע מתחום העיסוק של כל ארגון. למשל ישנם קווי ייצור בעלי ציוד מכני כבד הדורש נהלים מדויקים על מנת למנוע תאונות. התפקיד של ייעוץ ארגוני בטיחותי במקרה זה הוא לקבוע נהלים ואף לגדר ולתחום אזורי עבודה מסוימים, בהתאם לתקנות והסטנדרטים הידועים ובהתאם לדרישות הספציפיות של המיכון. נהלי הבטיחות נוגעים לתפעול השוטף, לתחזוקה ולטיפול בתקלות. אף אחד לא רוצה שהעובדים יפגעו במהלך תהליכי הייצור ולכן חייבים לקבוע כללים ברורים.

תאונות עבודה – מדוע ישנה חשיבות לחקור את האירוע?

במקרים של תאונות עבודה על יועץ וממונה בטיחות לחקור את האירוע והנסיבות אשר הובילו להתרחשותו של המקרה. יש לכך חשיבות גדולה בגלל שהמטרה של יועץ וממונה בטיחות היא למנוע את האירוע הבא ולצמצם את הנזקים במידה ויקרה. נניח והתרחשה תאונות עבודה, יועץ הבטיחות רוצה למצוא איזה נוהל יש לשפר על מנת שלא תתרחש התאונה, מה אפשר לעשות שגם בשוגג לא תתרחש התאונה ומה אפשר לעשות על מנת לצמצם את הנזקים במקרה של תאונה חוזרת.

יועץ בטיחות רמת גן אשר מתעסק בתחום זה של ייעוץ ארגוני בטיחותי צריך לדעת איך לעבוד עם אנשים ואיך להדריך אותם. זה לא מספיק לערוך דוחות, תחקירים ונהלים, יש גם לתדרך את צוות העובדים. הדרכות עובדים הן דבר חשוב מאוד ויש לעשות אותן באופן תקופתי. כל הדרכה היא ידע שצריך לרענן. על יועץ בטיחות רמת גן לעבור עם העובדים על כל הסכנות בארגון ועל אמצעי הזהירות שיש לנקוט. כמו כן יש להדריכם איך להגיב במקרה של אירועים בטיחותיים שונים ואף למנות בעלי תפקידים בעלי תחומי אריות במצבי חירום.

יועץ בטיחות תל אביב המתעסק בארגונים אינו מתעסק אך ורק במפעלים בלי מכונות מסוכנות. כל ארגון, אפילו אם נראה שאין בו שום סכנות דורש הכנה למצבים של סכנה בטיחותית. גם אם מדובר בעבודה משרדית, לכאורה חסרת סיכון, עדיין על העובדים לדעת איך להתנהג במקרה של שריפה או רעידת אדמה. הכנה היא המפתח להצלת חיים. אם אין יועץ בטיחות תל אביב אשר מדריך ומכין את העובדים למצבים אלו, במידה והם מתרחשים עלולה לפרוץ פאניקה בקרב העובדים. דבר מסוכן בפני עצמו!