תקני בטיחות אש בהתקנה ובקרה

תקנים גילוי אש

נושא האש והבטיחות באש הוא נושא חשוב מאוד. כל מפגע בטיחותי יכול לסכן את שלום הציבור ולכן ישנן תקנות גילוי אש הקבועות בחוק. לא מדובר אך ורק בתקנים גילוי אש אלא גם בתקנות מיוחדות המתייחסות לאישורים הדרושים, לאופן השימוש ולגבי כל מערכת ישנם תקנים מיוחדים עבורה.

אחד התקנים החשובים בתחום הבטיחות באש הוא תקן 1220, זהו תקן המכיל מספר סעיפים חשובים. חלקו הראשון הוא תקן מערכות גילוי אש או ליתר דיוק מתייחס ספציפית לגלאי עשן. מכון התקנים הישראלי בעצם קובע תקנות גילוי אש עבור המאפיינים הטכניים של גלאי העשן הנמצאים בשימוש. חל איסור לשווק בארץ גלאי עשן שאינם עומדים בתקן 1220 חלק 1. זה לא משנה אם יש למוצר תקנים ממוסדות בחו"ל,  או שכך לפחות טוען המשווק – חייבים תקן ישראלי. התקן הוא למעשה השקט הנפשי שלכם, הוא מאפשר לכם להיות שקטים ולגעת שגלאי העשן מבצע את עבודתו כראוי ואינו מהווה סיכון.

תקן מערכות גילוי אש – יחידות בקרה

היום ישנן מערכות מתקדמות לגילוי אש ולהן ישנן מערכות בקרה. אלו הן המערכות השולטות על כל האלמנטים של גילוי האש ולעתים גם אמצעים לכיבוי אש. אלו הן מערכות אשר נותנות לנו חיווי על מצב המערכת כולה ואף מאפשרות לנו לבצע פעולות. תקן מערכות גילוי אש הוא הכרחי על מנת להבטיח שהמערכות כולן יעבדו בצורה הנכונה. כמובן גם אסור לשכוח שאלו הן מערכות חשמליות לכל דבר, כל מערכת חשמלית מחייבת תקן על מנת לשמוא על בטיחות המשתמשים בה. אנו לא רוצים נזק למערכת כתוצאה מחיבורה לחשמל, אנו לא רוצים נסק למשתמש ואנו לא רוצים שריפות אשר פורצות כתוצאה מקצר חשמלי. לכן גם ציוד לגילוי אש נמצא תחת העין המפקחת של מכון התקנים. מסיבה זו החלק השני של תקן 1220 עוסק ביחידות בקרה.

תקן מערכת גילוי אש – ההתקנה

החלק השלישי של מערכת גילוי אש נוגע להתקנה. תקנות גילוי אש מפרידות בין האתרים השונים בהם מתקינים מערכות לגילוי אש. למעשה התקנות מחלקות את כל האתרים לשתי קבוצות, אחת בעלת עדיפות נמוכה ואחת בעלת עדיפות גבוהה. איפה שיש עדיפות גבוהה התקנים הם מחמירים יותר. למשל סניף דואר נמצא בקבוצה בעלת העדיפות הנמוכה ובית אבות נמצא בקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה יותר. האתרים אשר נמצאים בקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה מחויבים בהתקנת חייגן אוטומטי במערכת גילוי האש שלהם, חייגן אשר יתריע ישירות בפני גורמי הכיבוי. לעומת זאת האתרים בעדיפות נמוכה יכולים להגדיר לקבלן להודיע אך ורק לבעל העסק או מישהו מטעמו.